Gooilust

's-Graveland

Het Bos van Blaauw
Wie Gooilust zegt, zegt Six, Blaauw én Natuurmonumenten. Frans Ernst Blaauw, echtgenoot van jonkvrouw Louise Six, drukte als geen ander zijn stempel op dit landgoed. Velen kennen Gooilust dan ook onder de naam ‘Het bos van Blaauw’.
Blaauw hield van vreemd en exotisch. Rond 1900 plantte hij rododendrons op een heuvel, azalea’s in de vallei en tal van uitheemse bomen en struiken. Maar zijn pièce de résistance was de aanleg van een complete dierentuin. Er kwamen gnoes, bizons, trompetzwanen en blesbokken. Dit tot grote ergernis van zijn vrouw. 

Natuurmonumenten erft Gooilust
Om te voorkomen dat Blaauw na haar dood het buiten zou erven (zij was eigenaresse) stapt Louise Six mét dienstmaagd naar Mr.dr. P.G. van Tienhoven, voorzitter van de nog jonge Vereniging Natuurmonumenten. Ze biedt hem Gooilust aan, maar…Tienhoven moet dan ook Hilverbeek en de kleine landgoederen Spiegelrust en Schoonoord van haar broer overnemen. Zo geschiedt.
Gooilust komt in 1934 in handen van Natuurmonumenten. In de decennia die volgen verwerft Natuurmonumenten nog negen buitenplaatsen en is de toekomst van dit cultuurhistorisch erfgoed verzekerd.

Huidig gebruik
De buitenplaats is goed bewaard. Landhuis met diverse bijgebouwen, rododendronvallei, sterrenbos en de dubbele beukenlaan achter het huis zijn allemaal nog aanwezig. De bovenste etages zijn in gebruik als regiokantoor van Natuurmonumenten, de benedenverdieping is verhuurd. 

Landgoed

Typering
goed bewaard

Landhuis met bijgebouwen, tuin en park, dat is gesticht om voor kortere of langere tijd op het platteland te vertoeven. De stichting had tot doel te dienen als statussymbool.

Klik hier voor meer informatie

Een Engelse tuin is een landschapstuin, die in de mode kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw. Het concept leunt op de voorstelling van romantische, parkachtige landschappen met verrassende doorkijkjes. In de praktijk wordt dit doorgaans gestalte gegeven door de aanleg van grasvelden, liefst op heuvelachtig terrein, omgeven door en afgewisseld met boomgroepen.

Een Franse tuin (Jardin à la Française) of baroktuin is een formele tuin die is aangelegd in een Franse stijl, naar model van de Italiaanse renaissance-tuin.

Klik hier voor meer informatie

Vanouds'buitenplaats', perceel, vaak gebruikt voor riddermatig goed, buitenhuis.

Gemetselde kelder, afgesloten door een bakstenen gewelf en overdekt met een dikke laag aarde, zodat een heuvel ontstond. In de ijskelder werden op buitenplaatsen stukken natuurijs opgeslagen die 's winters uit vijvers waren gehakt en 's zomers voor koeling werden gebruikt.

Bijgebouw van buitenplaats of groot stadshuis, waarin koetsen en paarden werden ondergebracht. Vaak woonde er ook personeel in.

Een landgoed is een gebied van meerdere hectares, met landerijen en tuinen en waar een buitenplaats, landhuis, een grote boerderij, kerk of kasteel op voorkomt.

Klik hier voor meer informatie

Aangelegde tuinen die bedoeld waren voor de teelt en bewaring van groenten en fruit voor jaarrond gebruik,

Plantenkas of serre, oorspronkelijk een langwerpig ondiep gebouw voor het onderbrengen van oranjebomen, algemeen broeikas voor tropische gewassen.

Bossen met het produceren van hout als voornaamste doel.

Fruitmuur van een halve steen dik op doorgaande golvende of slingerende plattegrond, bestaande uit regelmatig elkaar afwisselende cirkelsegmenten. De golvende vorm geeft stevigheid aan de dunne muur en vormt aan de zuidzijde beschutte warme plaatsen, waar kwetsbare lei- en klimgewassen kunnen groeien.

Tuinhuis waar men thee en andere dranken nuttig, vooral op buitenplaatsen in de omliggend thuin (veelal aan het water) gesitueerd.