Ga direct naar inhoud

Landgoed Groenendaal

Heemstede

Wandelbos Groenendaal
Het huidige wandelbos Groenendaal heeft zijn naam te danken aan de vroegere buitenplaats Groendaal. Het omvat echter sinds 1948 ook delen van Meer en Berg. Tot in de eerste decennia van de achttiende eeuw is het terrein min of meer kaal duinlandschap, dat vervolgens stukje bij beetje beplant is. In de omgeving is een speeltuin, kinderboerderije, een restaurant en een pannenkoekenhuis. 

Restaurant Groenendaal
De combinatie van het stijlvolle historische pand, het culinaire niveau van het restaurant en de prachtige omringende natuur maken Landgoed Groenendaal tot een geliefde locatie voor bijzondere evenementen. Op de kalender kunt u zien op welke dagen u terecht kan bij Restaurant Groenendaal voor de lunch of het diner.

Statige buitenplaats

Zover bekend vanaf 1634

 groeit Groenendaal uit tot een statige buitenplaats; bij de verkoop in 1752 van Groenendaal aan mr. David van Lennep is sprake van een beeld op een piëdestal aan het einde van een laan Bovendien staan er marmeren beeldengroepen.


In 1767 koopt John Hope , heer van Nederhorst den Berg, Groenendaal. Hij laat de Sparren- en de Adriennelaan aanleggen vanaf de Herenweg. De rechte lanen worden dan gecombineerd met slingerlanen in rococo- en vroege landschapsstijl. Uit die tijd stamt ook de slingervijver bij het restaurant. 

Huis van Groenendaal gesloopt

In 1784 kopen de erven van John Hope de naburige buitenplaats Bosbeek. Het huis van Groenendaal wordt, op de centrale koepelruimte na, tegen 1790 gesloopt. Het resterende gedeelte verbouwt men tot tuinkoepel.  Het restaurant zit in het voormalige koetshuis van Groenendaal uit de late achttiende eeuw. In 1802 verwerft Adrian Elias Hope  het volle eigendom van Bosbeek en Groenendaal. Hij is degene die het park van Groenendaal weer verder verfraait. In 1913 valt Groenendaal in de handen van de gemeente, los van Bosbeek. Sinds 1990 staat Groenendaal onder ecologisch beheer. 

Landgoed

Typering
gedeeltelijk nog bestaand

Landhuis met bijgebouwen, tuin en park, dat is gesticht om voor kortere of langere tijd op het platteland te vertoeven. De stichting had tot doel te dienen als statussymbool.

Klik hier voor meer informatie

Een Engelse tuin is een landschapstuin, die in de mode kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw. Het concept leunt op de voorstelling van romantische, parkachtige landschappen met verrassende doorkijkjes. In de praktijk wordt dit doorgaans gestalte gegeven door de aanleg van grasvelden, liefst op heuvelachtig terrein, omgeven door en afgewisseld met boomgroepen.

Een Franse tuin (Jardin à la Française) of baroktuin is een formele tuin die is aangelegd in een Franse stijl, naar model van de Italiaanse renaissance-tuin.

Klik hier voor meer informatie

Vanouds'buitenplaats', perceel, vaak gebruikt voor riddermatig goed, buitenhuis.

Gemetselde kelder, afgesloten door een bakstenen gewelf en overdekt met een dikke laag aarde, zodat een heuvel ontstond. In de ijskelder werden op buitenplaatsen stukken natuurijs opgeslagen die 's winters uit vijvers waren gehakt en 's zomers voor koeling werden gebruikt.

Bijgebouw van buitenplaats of groot stadshuis, waarin koetsen en paarden werden ondergebracht. Vaak woonde er ook personeel in.

Een landgoed is een gebied van meerdere hectares, met landerijen en tuinen en waar een buitenplaats, landhuis, een grote boerderij, kerk of kasteel op voorkomt.

Klik hier voor meer informatie

Aangelegde tuinen die bedoeld waren voor de teelt en bewaring van groenten en fruit voor jaarrond gebruik,

Plantenkas of serre, oorspronkelijk een langwerpig ondiep gebouw voor het onderbrengen van oranjebomen, algemeen broeikas voor tropische gewassen.

Bossen met het produceren van hout als voornaamste doel.

Fruitmuur van een halve steen dik op doorgaande golvende of slingerende plattegrond, bestaande uit regelmatig elkaar afwisselende cirkelsegmenten. De golvende vorm geeft stevigheid aan de dunne muur en vormt aan de zuidzijde beschutte warme plaatsen, waar kwetsbare lei- en klimgewassen kunnen groeien.

Tuinhuis waar men thee en andere dranken nuttig, vooral op buitenplaatsen in de omliggend thuin (veelal aan het water) gesitueerd.