Slot Assumburg

Heemskerk

Historie Assumburg
Het ontstaan van het Assumburg zoals we het nu kennen is begonnen toen de rijke koopman en regent Jean Deutsz uit Amsterdam 300 jaar geleden zijn oog liet vallen op het kasteel. Hij verwierf het in eigendom, verbouwde het slot grondig en vulde het aan met een prachtige pronktuin. 
In de 19 eeuw werd alles wat Frans was afgezworen, de tuin veranderde van vorm en inhoud en werd steeds meer aan haar lot over gelaten. Rond 1900 was het kasteel zo verwaarloosd dat het voor 1 gulden aan het Rijk werd verkocht, die het daarna weer langzaam restaureerde. 

Recente historie 
Eind 20e eeuw  verwierf de gemeente Heemskerk het eigendom van de gronden rond het kasteel en besloot er een park (Assumburg/Oud Haerlem) op aan te leggen. De grachten rond het kasteel werden weer uitgegraven en de grond gesaneerd. De tuin en het kasteel werden flink onder handen genomen. In 2011 werd de tuin opnieuw geopend. 

Huidige functie
In het slot zit tegenwoordig een StayOkay gevestigd, waardoor het slot beperkt toegankelijk is voor overig publiek. Maar de tuin is voor iedereen.  

Landgoed

Typering
goed bewaard