Huis te Zaanen

Haarlem

Je zal maar op zo een prachtige plek wonen en werken! In het prachtige Huis te Zaanen, midden in het Zaanenbos, bevinden zich thans op de bovenetage twee woningen. De begane grond wordt momenteel gebruikt als vergader- en trainingsruimte.

Geschiedenis
Er moet al heel lang een Heerlijckheid Zaanen op de plek van Huis te Zaanen hebben gestaan. Want er is bewijs te vinden dat het is vernield in 1296. Vele jaren later kwam de Heerlijckheid weer in handen van het geslacht Zaanen, één van de oudste en aanzienlijkste geslachten van Holland.
In 1881 kocht de heer A.A. Bredius, directeur van de buskruitfabriek “Muiden” het “Huis te Zaanen” voor 53.500 gulden voor zijn zoon C.J.A. Bredius. Het landgoed stond bekend als “de tuinen van Bredius”.
Vele Haarlemmers bewaren dierbare herinneringen aan Huis te Zaanen, dat van 1930 tot 1988 dienst deed als bibliotheek.

Huidige bestemming
De huidige functie van Huis te Zaanen als vergader- en trainingsruimte heeft zijn wortels in het verleden. De heer Bredius verkocht zijn landgoed aan de gemeente Schoten, onder de voorwaarde, dat het een nuttige, educatieve bestemming zou krijgen. Aan die voorwaarde wordt dus nog steeds voldaan. 

Landgoed

Typering
goed bewaard