Huis te Manpad

Heemstede

Huis te Manpad is dan wel een van de weinige privé bewoonde buitenplaatsen, er zijn af en toe evenementen en rondleidingen die je een glimp geven van deze prachtige buitenplaats.

Historie
De geschiedenis van het huidige Huis te Manpad gaat terug tot 1634-1640. Cornelis Heuts bouwde op deze plek een buitenhuis, het voorste gedeelte van het Huis is nog uit die periode.
In 1721 wordt het Huis fors uitgebreid.
Uiteindelijk in de tweede helft van de 18de eeuw kwam het huis in het bezit van haar bekendste familie: de familie Van Lennep. De familie van Lennep heeft het Huis te Manpad daarna bijna 200 jaar in bezit. Ook zij verbouwden en pasten het huis meerdere malen aan door de jaren heen. 
Jan Visser kocht in 1953 de buitenplaats en begon met een grote renovatie en restauratie. In 1983 werden de koetshuizen gerestaureerd. Jan Visser overleed in 1985. Inmiddels was de buitenplaats al overgedaan aan de huidige eigenaar Stichting Huis te Manpad.

Landgoed

Typering
goed bewaard