Ga direct naar inhoud

Buitenplaats Akerendam

Beverwijk

Akerendam pronkte in de zeventiende en achttiendeeeuw vooral met zijn boomgaarden, geschorenhagen en beelden. Een noemenswaardige siertuinmet grote buxuspatronen (parterres) of bloementuinenhad de buitenplaats, voor zover bekend, toen nog niet. De nu aanwezige tuinen zijn ontwerpen uitde twintigste en eenentwintigste eeuw. Hoewel de randen van het parkterrein ernstig zijn aangetast door nieuwbouw uit de jarentachtig, vormt Akerendam nog steeds een groene oase in het hart van Beverwijk.

Historie
Jan Bicker, telg uit een zeer invloedrijk Amsterdams geslacht, was koopman en scheepsbouwer en hij richtte Akerendam op. Ruim 150 jaar zou Akerendam in Amsterdamse handen blijven. In het tweede  kwart van de 18e eeuw werd het huis door Jan Lucas Pels vergroot en verfraaid. Eind 18e eeuw, toen Gerrit Hooft Gerritsz. eigenaar was, werd de tuinaanleg verlandschappelijkt.
De buitenplaats Akerendam werd in 1916 door de oprichtsters van Stichting Sluyterman van Loo bestemd voor de huisvesting en verpleging van oude dames. Die bestemming werd overbodig nadat de stichting in de jaren ’70 naast Akerendam de serviceappartementen Nieuw Akerendam had gerealiseerd.

Huidige functie
Hoewel Akerendam zelf geen ouderen meer huisvest, is het nog wel het thuis adres van het Sluyterman van Loo fonds.  

Landgoed

Typering
goed bewaard

Landhuis met bijgebouwen, tuin en park, dat is gesticht om voor kortere of langere tijd op het platteland te vertoeven. De stichting had tot doel te dienen als statussymbool.

Klik hier voor meer informatie

Een Engelse tuin is een landschapstuin, die in de mode kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw. Het concept leunt op de voorstelling van romantische, parkachtige landschappen met verrassende doorkijkjes. In de praktijk wordt dit doorgaans gestalte gegeven door de aanleg van grasvelden, liefst op heuvelachtig terrein, omgeven door en afgewisseld met boomgroepen.

Een Franse tuin (Jardin à la Française) of baroktuin is een formele tuin die is aangelegd in een Franse stijl, naar model van de Italiaanse renaissance-tuin.

Klik hier voor meer informatie

Vanouds'buitenplaats', perceel, vaak gebruikt voor riddermatig goed, buitenhuis.

Gemetselde kelder, afgesloten door een bakstenen gewelf en overdekt met een dikke laag aarde, zodat een heuvel ontstond. In de ijskelder werden op buitenplaatsen stukken natuurijs opgeslagen die 's winters uit vijvers waren gehakt en 's zomers voor koeling werden gebruikt.

Bijgebouw van buitenplaats of groot stadshuis, waarin koetsen en paarden werden ondergebracht. Vaak woonde er ook personeel in.

Een landgoed is een gebied van meerdere hectares, met landerijen en tuinen en waar een buitenplaats, landhuis, een grote boerderij, kerk of kasteel op voorkomt.

Klik hier voor meer informatie

Aangelegde tuinen die bedoeld waren voor de teelt en bewaring van groenten en fruit voor jaarrond gebruik,

Plantenkas of serre, oorspronkelijk een langwerpig ondiep gebouw voor het onderbrengen van oranjebomen, algemeen broeikas voor tropische gewassen.

Bossen met het produceren van hout als voornaamste doel.

Fruitmuur van een halve steen dik op doorgaande golvende of slingerende plattegrond, bestaande uit regelmatig elkaar afwisselende cirkelsegmenten. De golvende vorm geeft stevigheid aan de dunne muur en vormt aan de zuidzijde beschutte warme plaatsen, waar kwetsbare lei- en klimgewassen kunnen groeien.

Tuinhuis waar men thee en andere dranken nuttig, vooral op buitenplaatsen in de omliggend thuin (veelal aan het water) gesitueerd.