Buitenplaats Akerendam

Beverwijk

Akerendam pronkte in de zeventiende en achttiendeeeuw vooral met zijn boomgaarden, geschorenhagen en beelden. Een noemenswaardige siertuinmet grote buxuspatronen (parterres) of bloementuinenhad de buitenplaats, voor zover bekend, toen nog niet. De nu aanwezige tuinen zijn ontwerpen uitde twintigste en eenentwintigste eeuw. Hoewel de randen van het parkterrein ernstig zijn aangetast door nieuwbouw uit de jarentachtig, vormt Akerendam nog steeds een groene oase in het hart van Beverwijk.

Historie
Jan Bicker, telg uit een zeer invloedrijk Amsterdams geslacht, was koopman en scheepsbouwer en hij richtte Akerendam op. Ruim 150 jaar zou Akerendam in Amsterdamse handen blijven. In het tweede  kwart van de 18e eeuw werd het huis door Jan Lucas Pels vergroot en verfraaid. Eind 18e eeuw, toen Gerrit Hooft Gerritsz. eigenaar was, werd de tuinaanleg verlandschappelijkt.
De buitenplaats Akerendam werd in 1916 door de oprichtsters van Stichting Sluyterman van Loo bestemd voor de huisvesting en verpleging van oude dames. Die bestemming werd overbodig nadat de stichting in de jaren ’70 naast Akerendam de serviceappartementen Nieuw Akerendam had gerealiseerd.

Huidige functie
Hoewel Akerendam zelf geen ouderen meer huisvest, is het nog wel het thuis adres van het Sluyterman van Loo fonds.  

Landgoed

Typering
goed bewaard