Huize Scheybeeck

Beverwijk

Aan de zuidrand van Beverwijk ligt Scheybeeck. Hethuis heeft zijn voorgevel naar het zuiden, maarwordt tegenwoordig vanaf de achterzijde benaderd. In deze omgeving vond Joost van den Vondel bijna 300 jaar geleden inspiratie voor zijnlieflijke gedichten onder andere over de door het park stromende Scheybeeck. 

Vroeger
De hofstede Scheybeeck werd gevestigd op de rand van de strandwal dicht bij het Wijkermeer. Omstreeks 1625 was het eigendom van Laurens Joosten Baeck. Tot de regelmatige gasten van Huize Scheybeeck behoorde onder andere Joost van den Vondel. Onder eigenares Anna Elisabeth Geelvinck, weduwe van Nicolaas Pancras en van Jean Lucas Pels, werd in 1744 aan de achterzijde van het huis een koepel toegevoegd. Bij de grenswijziging tussen Velsen en Beverwijk in 1818 kwam het voordien bij Velsen behorende gedeelte van de buitenplaats bij Beverwijk. Na 1841 legde men voor het huis een slingervijver aan. Tussen 1946 en 1965 was het huis in gebruik als gemeentehuis van Beverwijk.

Tegenwoordig
Nu is Scheybeeck een kantoorpand.