Ga direct naar inhoud

Huize Scheybeeck

Beverwijk

Aan de zuidrand van Beverwijk ligt Scheybeeck. Hethuis heeft zijn voorgevel naar het zuiden, maarwordt tegenwoordig vanaf de achterzijde benaderd. In deze omgeving vond Joost van den Vondel bijna 300 jaar geleden inspiratie voor zijnlieflijke gedichten onder andere over de door het park stromende Scheybeeck. 

Vroeger
De hofstede Scheybeeck werd gevestigd op de rand van de strandwal dicht bij het Wijkermeer. Omstreeks 1625 was het eigendom van Laurens Joosten Baeck. Tot de regelmatige gasten van Huize Scheybeeck behoorde onder andere Joost van den Vondel. Onder eigenares Anna Elisabeth Geelvinck, weduwe van Nicolaas Pancras en van Jean Lucas Pels, werd in 1744 aan de achterzijde van het huis een koepel toegevoegd. Bij de grenswijziging tussen Velsen en Beverwijk in 1818 kwam het voordien bij Velsen behorende gedeelte van de buitenplaats bij Beverwijk. Na 1841 legde men voor het huis een slingervijver aan. Tussen 1946 en 1965 was het huis in gebruik als gemeentehuis van Beverwijk.

Tegenwoordig
Nu is Scheybeeck een kantoorpand. 

Landhuis met bijgebouwen, tuin en park, dat is gesticht om voor kortere of langere tijd op het platteland te vertoeven. De stichting had tot doel te dienen als statussymbool.

Klik hier voor meer informatie

Een Engelse tuin is een landschapstuin, die in de mode kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw. Het concept leunt op de voorstelling van romantische, parkachtige landschappen met verrassende doorkijkjes. In de praktijk wordt dit doorgaans gestalte gegeven door de aanleg van grasvelden, liefst op heuvelachtig terrein, omgeven door en afgewisseld met boomgroepen.

Een Franse tuin (Jardin à la Française) of baroktuin is een formele tuin die is aangelegd in een Franse stijl, naar model van de Italiaanse renaissance-tuin.

Klik hier voor meer informatie

Vanouds'buitenplaats', perceel, vaak gebruikt voor riddermatig goed, buitenhuis.

Gemetselde kelder, afgesloten door een bakstenen gewelf en overdekt met een dikke laag aarde, zodat een heuvel ontstond. In de ijskelder werden op buitenplaatsen stukken natuurijs opgeslagen die 's winters uit vijvers waren gehakt en 's zomers voor koeling werden gebruikt.

Bijgebouw van buitenplaats of groot stadshuis, waarin koetsen en paarden werden ondergebracht. Vaak woonde er ook personeel in.

Een landgoed is een gebied van meerdere hectares, met landerijen en tuinen en waar een buitenplaats, landhuis, een grote boerderij, kerk of kasteel op voorkomt.

Klik hier voor meer informatie

Aangelegde tuinen die bedoeld waren voor de teelt en bewaring van groenten en fruit voor jaarrond gebruik,

Plantenkas of serre, oorspronkelijk een langwerpig ondiep gebouw voor het onderbrengen van oranjebomen, algemeen broeikas voor tropische gewassen.

Bossen met het produceren van hout als voornaamste doel.

Fruitmuur van een halve steen dik op doorgaande golvende of slingerende plattegrond, bestaande uit regelmatig elkaar afwisselende cirkelsegmenten. De golvende vorm geeft stevigheid aan de dunne muur en vormt aan de zuidzijde beschutte warme plaatsen, waar kwetsbare lei- en klimgewassen kunnen groeien.

Tuinhuis waar men thee en andere dranken nuttig, vooral op buitenplaatsen in de omliggend thuin (veelal aan het water) gesitueerd.