Ga direct naar inhoud

Duinwijk

Beverwijk

Omgeven door villa’s uit de jaren 1920–1930, staat op de hoek van deZeestraat met het Harmonielaantje een laag achttiende-eeuws gepleisterd huisje.Dit tuinmanshuis en het toegangshek aan de straat met op de dekplaten de letters‘Duyn Wyck’ vormen samen de herinnering aan de buitenplaats die hier ooit lag.

Historie
De hofstede duinwijk wordt volgens Scholtens in 1649 gesticht. Een naam van de stichter of namen van volgende eigenaren zijn echter niet bekend. 

Historische verbeeldingen van Duinwijk staan wel op achttiende-eeuwse kaarten. Daarop is te zien dat het gebied van Duinwijk lag in de driehoek tussen de Zeeweg, de Kleine Houtweg en de Duinwijklaan. De eerste twee straten liggen er nog. De Kleine Houtweg met de parallel daaraan gelegen waterloop begrenst het terrein aan de oostzijde, ter hoogte van het begin van het huidige Harmonielaantje. 
In de achttiende eeuw zijn het nog bestaande tuinmanshuis en het toegangshek aan de Zeestraat gebouwd. De eigenaar moet er toen dus nog volop gebruik van hebben gemaakt. Het tuinmanshuis is een langgerekt witgespleisterd huis van een bouwlaag met een zadeldak tussen topgevels. Aan de kant van de Zeestraat staat tegen de lange oostgevel een lage aanbouw onder een aangekapt lessenaarsdak. De vensters met de kleine roedeverdeling zijn recent aangebracht, op foto’s uit de jaren 60 van de twintigste eeuw zitten er negentiende-eeuwse vensters met een grotere roedeverdeling.
Aan de schoorsteen hangt een luidklok voor het bijeenroepen van tuinlieden.

Landgoed

Typering
(grotendeels) verdwenen

Landhuis met bijgebouwen, tuin en park, dat is gesticht om voor kortere of langere tijd op het platteland te vertoeven. De stichting had tot doel te dienen als statussymbool.

Klik hier voor meer informatie

Een Engelse tuin is een landschapstuin, die in de mode kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw. Het concept leunt op de voorstelling van romantische, parkachtige landschappen met verrassende doorkijkjes. In de praktijk wordt dit doorgaans gestalte gegeven door de aanleg van grasvelden, liefst op heuvelachtig terrein, omgeven door en afgewisseld met boomgroepen.

Een Franse tuin (Jardin à la Française) of baroktuin is een formele tuin die is aangelegd in een Franse stijl, naar model van de Italiaanse renaissance-tuin.

Klik hier voor meer informatie

Vanouds'buitenplaats', perceel, vaak gebruikt voor riddermatig goed, buitenhuis.

Gemetselde kelder, afgesloten door een bakstenen gewelf en overdekt met een dikke laag aarde, zodat een heuvel ontstond. In de ijskelder werden op buitenplaatsen stukken natuurijs opgeslagen die 's winters uit vijvers waren gehakt en 's zomers voor koeling werden gebruikt.

Bijgebouw van buitenplaats of groot stadshuis, waarin koetsen en paarden werden ondergebracht. Vaak woonde er ook personeel in.

Een landgoed is een gebied van meerdere hectares, met landerijen en tuinen en waar een buitenplaats, landhuis, een grote boerderij, kerk of kasteel op voorkomt.

Klik hier voor meer informatie

Aangelegde tuinen die bedoeld waren voor de teelt en bewaring van groenten en fruit voor jaarrond gebruik,

Plantenkas of serre, oorspronkelijk een langwerpig ondiep gebouw voor het onderbrengen van oranjebomen, algemeen broeikas voor tropische gewassen.

Bossen met het produceren van hout als voornaamste doel.

Fruitmuur van een halve steen dik op doorgaande golvende of slingerende plattegrond, bestaande uit regelmatig elkaar afwisselende cirkelsegmenten. De golvende vorm geeft stevigheid aan de dunne muur en vormt aan de zuidzijde beschutte warme plaatsen, waar kwetsbare lei- en klimgewassen kunnen groeien.

Tuinhuis waar men thee en andere dranken nuttig, vooral op buitenplaatsen in de omliggend thuin (veelal aan het water) gesitueerd.