Ga direct naar inhoud

Westerhout

Beverwijk

De geschiedenis van Westerhout gaatterug tot de vroege zeventiende eeuw. Meerdere huizen hebben gestaan waarnu het huidige landhuis staat dat in 1896 is gebouwd. 

Geschiedenis
Huize Westerhout behoorde tot het bezit van de familie van Boreel, die ook de buitenplaats Beeckestein in Velsen in bezit had naast bezittingen in Amsterdam en elders. Het landhuis is gebouwd naar een ontwerp van de Haagse architect J.J. van Nieukerken (1854-1913) in neo-Hollandse renaissancestijl. Opdrachtgever was jhr. G.S. van Boreel, burgemeester van Beverwijk (1882-1897) en eigenaar van landgoed Westerhout. Het oude herenhuis op Westerhout werd afgebroken e ondrdelen hiervan werden in het nieuwe huis hergebruikt, waaronder vloerbalken, marmeren vloeren en schoorsteenmantels. In 1905-1906 liet Van Boreel zijn buitenhuis aanzienelijk uitbreiden naar ontwerp van Van Nieukerken en zijn zoon M.A. van Nieukerken. Deze uitbreiding is in dezelfde bouwstijl vormgegeven, waarbij het asymetrische aspect werd versterkt.

Park Westerhout stamt uit 1726. Na enkele wisselingen van eigenaar heeft de gemeente Beverwijk in 1965 een groot deel van het landgoed aangekocht. Hiermee werd het park van circa 16 hectare ook voor publiek toegankelijk. Het landgoed rond het huis bestaat uit een parkbos met statige bomen, een rijke stinseflora en een (voormalig) eikenhakhoutbos. De duinbeek Scheybeek stroomt door het park.

Park Westerhout stamt uit 1726. Na enkele wisselingen van eigenaar heeft de gemeente Beverwijk in 1965 een groot deel van het landgoed aangekocht. Hiermee werd het park van circa 16 hectare ook voor publiek toegankelijk. Het landgoed rond het huis bestaat uit een parkbos met statige bomen, een rijke stinseflora en een (voormalig) eikenhakhoutbos. De duinbeek Scheybeek stroomt door het park.

Tegenwoordig
Achter het huis hebben tegenwoordig velen een klein lusthof in de vorm van een volkstuintje. Ook bevindt er zich op het landgoed een dierencrematorium. 

Landgoed

Typering
goed bewaard

Landhuis met bijgebouwen, tuin en park, dat is gesticht om voor kortere of langere tijd op het platteland te vertoeven. De stichting had tot doel te dienen als statussymbool.

Klik hier voor meer informatie

Een Engelse tuin is een landschapstuin, die in de mode kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw. Het concept leunt op de voorstelling van romantische, parkachtige landschappen met verrassende doorkijkjes. In de praktijk wordt dit doorgaans gestalte gegeven door de aanleg van grasvelden, liefst op heuvelachtig terrein, omgeven door en afgewisseld met boomgroepen.

Een Franse tuin (Jardin à la Française) of baroktuin is een formele tuin die is aangelegd in een Franse stijl, naar model van de Italiaanse renaissance-tuin.

Klik hier voor meer informatie

Vanouds'buitenplaats', perceel, vaak gebruikt voor riddermatig goed, buitenhuis.

Gemetselde kelder, afgesloten door een bakstenen gewelf en overdekt met een dikke laag aarde, zodat een heuvel ontstond. In de ijskelder werden op buitenplaatsen stukken natuurijs opgeslagen die 's winters uit vijvers waren gehakt en 's zomers voor koeling werden gebruikt.

Bijgebouw van buitenplaats of groot stadshuis, waarin koetsen en paarden werden ondergebracht. Vaak woonde er ook personeel in.

Een landgoed is een gebied van meerdere hectares, met landerijen en tuinen en waar een buitenplaats, landhuis, een grote boerderij, kerk of kasteel op voorkomt.

Klik hier voor meer informatie

Aangelegde tuinen die bedoeld waren voor de teelt en bewaring van groenten en fruit voor jaarrond gebruik,

Plantenkas of serre, oorspronkelijk een langwerpig ondiep gebouw voor het onderbrengen van oranjebomen, algemeen broeikas voor tropische gewassen.

Bossen met het produceren van hout als voornaamste doel.

Fruitmuur van een halve steen dik op doorgaande golvende of slingerende plattegrond, bestaande uit regelmatig elkaar afwisselende cirkelsegmenten. De golvende vorm geeft stevigheid aan de dunne muur en vormt aan de zuidzijde beschutte warme plaatsen, waar kwetsbare lei- en klimgewassen kunnen groeien.

Tuinhuis waar men thee en andere dranken nuttig, vooral op buitenplaatsen in de omliggend thuin (veelal aan het water) gesitueerd.