Meervliet

Velsen-Zuid

Slechts een boerderij, een tuinmuur eneen toegangshek herinneren nu nog aaneen ooit zeer fraaie buitenplaats.Tussen de grote buitenplaatsen Velserbeek en Waterland vallen de restanten van het voormaligebuitenplaatsje Meervliet niet echt op.

Landgoed

Typering
gedeeltelijk nog bestaand