Park Brederode

Bloemendaal

Park Brederode is tegenwoordig een uniek villa project op een uitzonderlijke plek in Bloemendaal. Een park vol historie, gelegen tegen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en met strand en zee als achtertuin. 

Vroeger
Het huidige Park Brederode is samengesteld uit meerdere voormalige buitenplaatsen. Op het terrein waren in 1599 twee hofsteden aanwezig: ‘Cloeckendael’, het latere Meer en Bergh (nuMeerzicht) en hofstede ‘Bloemendaals Begin’. In de daarop volgende jaren is het terreinmeerdere malen grondig aangepast. Een uitgebreid historisch overzicht vindt u op de website van Park Brederode.

Nu
De nieuwe bestemming voor Park Brederode voorziet inde bouw van villa’s en gedeeltelijke herinrichting van het terrein met behoud van de nogaanwezige historische elementen. 

Landgoed

Typering
gedeeltelijk nog bestaand