Schaep en Burgh

's-Graveland

De Buitenplaats
Op de buitenplaats Schaep en Burgh wandel je over imposante beuken- en eikenlanen. Het statige landhuis heeft een oranjerie en koetshuis. Achter het huis vind je een vijver met een eiland.
Buitenplaats Schaep en Burgh ligt statig en voornaam aan het Noordereinde in 's-Graveland. Vanuit het landhuis zijn er schitterende uitzichten over de parktuin en vijver. De imposante beuken- en eikenlanen, het Capitool achter het landhuis, de vijver met het eiland en vooral het hoofdgebouw met oranjerie en koetshuis geven het buiten echt grandeur. Sinds 1976 bevindt het hoofdkantoor van Natuurmonumenten zich in dit gebouw.

Verschillende stijlen door de jaren heen
In de 17de eeuw kwam Schaep en Burgh tot stand. In het begin van de 17e eeuw werd er een bescheiden classicistische tuin aangelegd. Deze formele en symmetrische indeling van lanen en groen was geïnspireerd op de toenmalige Franse tuinen. Eind 18e eeuw begint men de tuin aan te passen naar de nieuwste tuinmode: de landschapsstijl. Glooiend landschap, begroeide heuvels, uitbundige boomgroepen en natuurlijk ogende gebogen waterlopen. De fraaie parkaanleg op Schaep en Burgh werd voltooid onder de bekende Nederlandse tuinarchitect J.D. Zocher jr. Op het buiten is nog een mooie slangenmuur uit 1730, een ijskelder en een authentiek tuinhuis, het Capitool, te vinden.

Het Capitool
Omstreeks 1820 werd het Capitool naar ontwerp van Zocher gebouwd als biljartkamer. In de jaren 90 is het na verwoesting door een storm gerestaureerd. In de zomer van 2002 is het volledig afgebrand en weer herbouwd.

Hoofdkantoor Natuurmonumenten
Het landgoed werd tot 1951 particulier bewoond door de families Bicker, van Hoorn, van Loon en Dedel. Natuurmonumenten kocht Schaep en Burgh in 1971. Na een grondige restauratie werden de gebouwen in 1976 in gebruik genomen als hoofdkantoor van de vereniging.

Landgoed

Typering
goed bewaard

Landhuis met bijgebouwen, tuin en park, dat is gesticht om voor kortere of langere tijd op het platteland te vertoeven. De stichting had tot doel te dienen als statussymbool.

Klik hier voor meer informatie

Een Engelse tuin is een landschapstuin, die in de mode kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw. Het concept leunt op de voorstelling van romantische, parkachtige landschappen met verrassende doorkijkjes. In de praktijk wordt dit doorgaans gestalte gegeven door de aanleg van grasvelden, liefst op heuvelachtig terrein, omgeven door en afgewisseld met boomgroepen.

Een Franse tuin (Jardin à la Française) of baroktuin is een formele tuin die is aangelegd in een Franse stijl, naar model van de Italiaanse renaissance-tuin.

Klik hier voor meer informatie

Vanouds'buitenplaats', perceel, vaak gebruikt voor riddermatig goed, buitenhuis.

Gemetselde kelder, afgesloten door een bakstenen gewelf en overdekt met een dikke laag aarde, zodat een heuvel ontstond. In de ijskelder werden op buitenplaatsen stukken natuurijs opgeslagen die 's winters uit vijvers waren gehakt en 's zomers voor koeling werden gebruikt.

Bijgebouw van buitenplaats of groot stadshuis, waarin koetsen en paarden werden ondergebracht. Vaak woonde er ook personeel in.

Een landgoed is een gebied van meerdere hectares, met landerijen en tuinen en waar een buitenplaats, landhuis, een grote boerderij, kerk of kasteel op voorkomt.

Klik hier voor meer informatie

Aangelegde tuinen die bedoeld waren voor de teelt en bewaring van groenten en fruit voor jaarrond gebruik,

Plantenkas of serre, oorspronkelijk een langwerpig ondiep gebouw voor het onderbrengen van oranjebomen, algemeen broeikas voor tropische gewassen.

Bossen met het produceren van hout als voornaamste doel.

Fruitmuur van een halve steen dik op doorgaande golvende of slingerende plattegrond, bestaande uit regelmatig elkaar afwisselende cirkelsegmenten. De golvende vorm geeft stevigheid aan de dunne muur en vormt aan de zuidzijde beschutte warme plaatsen, waar kwetsbare lei- en klimgewassen kunnen groeien.

Tuinhuis waar men thee en andere dranken nuttig, vooral op buitenplaatsen in de omliggend thuin (veelal aan het water) gesitueerd.