Educatie

Buitenplaatsen bieden veel aanknopingspunten voor het onderwijs. Vrijwel altijd heeft de buitenplaats een belangrijke rol gespeeld in de lokale geschiedenis van het dorp. Soms was het dorp zelfs onderdeel van de buitenplaats. Voor basisscholenbiedt dit de mogelijkheid om aan de hand van de geschiedenis van de buitenplaats aandacht te schenken aan omgevingsonderwijs.

Schoolbezoek Paviljoen Welgelegen

Voor leerlingen van het (v)mbo en havo/vwo worden speciale schoolbezoeken georganiseerd. Het is een manier om scholieren te laten kennismaken met de (provinciale) politiek. Tegelijkertijd krijgen meer inwoners van Noord-Holland de kans om paviljoen Welgelegen te bekijken.

Schoolbezoek Paviljoen Welgelegen

Erfgoedproject Huis te Manpad

Dit lespakket voor het basisonderwijs is speciaal gemaakt om meer leren over de geschiedenis van Heemstede en te ontdekken welke betekenis de landgoederen daarin hebben. Naast verschillende lessuggesties ter voorbereiding en ter afsluiting, is een bezoek aan Huis te Manpad ook onderdeel van het lesmateriaal. 

Erfgoedproject Huis te Manpad

Leskisten Kasteeltuinen Assumburg

Voor zowel het primair onderwijs zijn er leskisten beschikbaar. Zoals een leskist voor de onderbouw over 'de eetbare tuin', een leskist voor de onderbouw over 'een boom vol familie' en een leskist voor de bovenbouw over een 'tuin vol ideeën”.

Leerlingen van het middelbaar onderwijs kunnen een snuffelstage of maatschappelijke stage doen in de tuin.

Leskisten Kasteeltuinen Assumburg

Landhuis met bijgebouwen, tuin en park, dat is gesticht om voor kortere of langere tijd op het platteland te vertoeven. De stichting had tot doel te dienen als statussymbool.

Klik hier voor meer informatie

Een Engelse tuin is een landschapstuin, die in de mode kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw. Het concept leunt op de voorstelling van romantische, parkachtige landschappen met verrassende doorkijkjes. In de praktijk wordt dit doorgaans gestalte gegeven door de aanleg van grasvelden, liefst op heuvelachtig terrein, omgeven door en afgewisseld met boomgroepen.

Een Franse tuin (Jardin à la Française) of baroktuin is een formele tuin die is aangelegd in een Franse stijl, naar model van de Italiaanse renaissance-tuin.

Klik hier voor meer informatie

Vanouds'buitenplaats', perceel, vaak gebruikt voor riddermatig goed, buitenhuis.

Gemetselde kelder, afgesloten door een bakstenen gewelf en overdekt met een dikke laag aarde, zodat een heuvel ontstond. In de ijskelder werden op buitenplaatsen stukken natuurijs opgeslagen die 's winters uit vijvers waren gehakt en 's zomers voor koeling werden gebruikt.

Bijgebouw van buitenplaats of groot stadshuis, waarin koetsen en paarden werden ondergebracht. Vaak woonde er ook personeel in.

Een landgoed is een gebied van meerdere hectares, met landerijen en tuinen en waar een buitenplaats, landhuis, een grote boerderij, kerk of kasteel op voorkomt.

Klik hier voor meer informatie

Aangelegde tuinen die bedoeld waren voor de teelt en bewaring van groenten en fruit voor jaarrond gebruik,

Plantenkas of serre, oorspronkelijk een langwerpig ondiep gebouw voor het onderbrengen van oranjebomen, algemeen broeikas voor tropische gewassen.

Bossen met het produceren van hout als voornaamste doel.

Fruitmuur van een halve steen dik op doorgaande golvende of slingerende plattegrond, bestaande uit regelmatig elkaar afwisselende cirkelsegmenten. De golvende vorm geeft stevigheid aan de dunne muur en vormt aan de zuidzijde beschutte warme plaatsen, waar kwetsbare lei- en klimgewassen kunnen groeien.

Tuinhuis waar men thee en andere dranken nuttig, vooral op buitenplaatsen in de omliggend thuin (veelal aan het water) gesitueerd.