Educatie

Buitenplaatsen bieden veel aanknopingspunten voor het onderwijs. Vrijwel altijd heeft de buitenplaats een belangrijke rol gespeeld in de lokale geschiedenis van het dorp. Soms was het dorp zelfs onderdeel van de buitenplaats. Voor basisscholenbiedt dit de mogelijkheid om aan de hand van de geschiedenis van de buitenplaats aandacht te schenken aan omgevingsonderwijs.

Schoolbezoek Paviljoen Welgelegen

Voor leerlingen van het (v)mbo en havo/vwo worden speciale schoolbezoeken georganiseerd. Het is een manier om scholieren te laten kennismaken met de (provinciale) politiek. Tegelijkertijd krijgen meer inwoners van Noord-Holland de kans om paviljoen Welgelegen te bekijken.

Schoolbezoek Paviljoen Welgelegen

Erfgoedproject Huis te Manpad

Dit lespakket voor het basisonderwijs is speciaal gemaakt om meer leren over de geschiedenis van Heemstede en te ontdekken welke betekenis de landgoederen daarin hebben. Naast verschillende lessuggesties ter voorbereiding en ter afsluiting, is een bezoek aan Huis te Manpad ook onderdeel van het lesmateriaal. 

Erfgoedproject Huis te Manpad

Leskisten Kasteeltuinen Assumburg

Voor zowel het primair onderwijs zijn er leskisten beschikbaar. Zoals een leskist voor de onderbouw over 'de eetbare tuin', een leskist voor de onderbouw over 'een boom vol familie' en een leskist voor de bovenbouw over een 'tuin vol ideeën”.

Leerlingen van het middelbaar onderwijs kunnen een snuffelstage of maatschappelijke stage doen in de tuin.

Leskisten Kasteeltuinen Assumburg