Behoeftenonderzoek Noord-Hollandse buitenplaatsen

28 april 2017

Begin 2017 is vanuit het programma Buitenplaatsen in Beeld (provincie Noord-Holland) een behoeftenonderzoek uitgevoerd onder eigenaren/beheerders/directeuren van historische buitenplaatsen. Dit onderzoek is in samenwerking met het bureau Effectmeting uitgevoerd. Met als doel om de prioriteiten in het publieksprogramma voor 2017 te bepalen. 

De enquête is verstuurd aan 44 Noord-Hollandse historische buitenplaatsen, waarvan 45% daadwerkelijk heeft gereageerd. Hiertoe behoren kasteelmusea, particuliere buitenplaatsen, buitenplaatsen die aan natuurorganisaties zijn toevertrouwd, horeca-gedreven buitenplaatsen, kloosterbuitenplaatsen en zorginstellingen die gebruik maken van een buitenplaats.

Graag delen we met u een aantal opvallende of juist bevestigende resultaten. Ongeveer de helft van de respondenten vindt dat de Noord-Hollandse buitenplaatsen herkenbaar zijn. Wat inhoudt, dat de andere helft dat niet vindt. Om deze herkenbaarheid te vergroten is meer gebundelde communicatiekracht wenselijk, waarbij vooral ook de diversiteit in aanbod en verhalen verteld wordt. Veel historische buitenplaatsen in Noord-Holland zijn gesticht door Amsterdamse kooplieden. Deze oorsprong is een sterk verbindend element tussen de buitenplaatsen. Meer dan de helft van de respondenten acht het van (groot) belang om dit verhaal – en daarmee de verbinding met Amsterdam – meer zichtbaar te maken voor het publiek.
Kijkend naar welk publiek voor de buitenplaatsen het meest relevant is, zijn dat voornamelijk de regionale bezoekers, gevolgd door de nationale bezoekers en special interest groepen (zoals natuurbehouders, studiegroepen, andere eigenaren, etc.). Men meent dat het product buitenplaats voornamelijk kunst- en cultuurliefhebbers en natuurliefhebbers aanspreekt.
Samen staan we sterker – zegt ruim twee derde van de respondenten – als het gaat om kennisdeling, bereikbaarheid en zichtbaarheid. Als voornaamste instrumenten worden een (digitaal) marketingcommunicatie platform (als de website van Buitenplaatsen in Beeld) en fysieke ontmoetingen tussen eigenaren/beheerders genoemd. Hierin zou het programma in 2017 vooral ook moeten faciliteren.

De marketingcommunicatiebehoefte wordt vanuit het publieksprogramma Buitenplaatsen in Beeld opgepakt. Dit gebeurt enerzijds door het inzetten van het de digitale mogelijkheden van de website en de populaire Facebookpagina. Anderzijds wordt vanuit het programma op drie grootschalige publieksevenementen aangesloten, zijnde Dag van het Kasteel (en buitenplaats) op 5 juni a.s., de UITmarkt (laatste weekend van augustus) en Open Monumentendag (9 en 10 september a.s.).