Eerste Buitenplaatsenkrant verschenen!

12 mei 2017

Op 1 mei 2017 verscheen de eerste editie van de Buitenplaatsenkrant. Ook Noord-Hollandse buitenplaatsen staan in deze nationale krant in the picture. Deze krant is een initiatief van de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) in samenwerking met Uphill Battle uitgevers. 

De initiatiefnemers willen met de krant een breed publiek informeren over het rijke en gevarieerde aanbod aan Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen en over het belang van deze veelal historische locaties voor ons cultureel erfgoed. De Buitenplaatsenkrant biedt de lezer waardevolle informatie over dit onderwerp. De krant is gevarieerd, actueel, informatief, verrassend, veelzijdig, toegankelijk en inspirerend. Mede dankzij de vele prachtige foto’s is deze uitgave ook een lust voor het oog.

In deze eerste editie vertelt René Dessing, voorzitter van de sKBL wat een buitenplaats nu precies is en wat het verschil is tussen een buitenplaats, een landgoed en een kasteel. Daarnaast is er aandacht voor wonen en werken op de buitenplaats, exposities, tuinen en sporten op de buitenplaats. Natuurlijk voorziet de krant ook in tips en suggesties om een bezoek te brengen aan één van de mooie buitenplaatsen in ons land.

De Buitenplaatsenkrant is te vinden in boekwinkels die de Boekenkrant verspreiden en via diverse buitenplaatsen. Op www.buitenplaatsenkrant.nl is een overzicht te vinden van de locaties waar de krant verkrijgbaar is. Voor lezers is de krant gratis. Het voornemen bestaat om deze Buitenplaatsenkrant tweejaarlijks te gaan publiceren.

Officiële presentatie
De officiële feestelijke presentatie van de Buitenplaatsenkrant gebeurt op zaterdag 20 mei, tijdens de Erfgoedfair in Generaal de Bonskazerne in Grave. Belangstellenden kunnen op deze dag een exemplaar van de krant krijgen bij de stand van de sKBL.
De Buitenplaatsenkrant is mede tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van de Stichting Zabawas, het Elise Mathilde Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Landhuis met bijgebouwen, tuin en park, dat is gesticht om voor kortere of langere tijd op het platteland te vertoeven. De stichting had tot doel te dienen als statussymbool.

Klik hier voor meer informatie

Een Engelse tuin is een landschapstuin, die in de mode kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw. Het concept leunt op de voorstelling van romantische, parkachtige landschappen met verrassende doorkijkjes. In de praktijk wordt dit doorgaans gestalte gegeven door de aanleg van grasvelden, liefst op heuvelachtig terrein, omgeven door en afgewisseld met boomgroepen.

Een Franse tuin (Jardin à la Française) of baroktuin is een formele tuin die is aangelegd in een Franse stijl, naar model van de Italiaanse renaissance-tuin.

Klik hier voor meer informatie

Vanouds'buitenplaats', perceel, vaak gebruikt voor riddermatig goed, buitenhuis.

Gemetselde kelder, afgesloten door een bakstenen gewelf en overdekt met een dikke laag aarde, zodat een heuvel ontstond. In de ijskelder werden op buitenplaatsen stukken natuurijs opgeslagen die 's winters uit vijvers waren gehakt en 's zomers voor koeling werden gebruikt.

Bijgebouw van buitenplaats of groot stadshuis, waarin koetsen en paarden werden ondergebracht. Vaak woonde er ook personeel in.

Een landgoed is een gebied van meerdere hectares, met landerijen en tuinen en waar een buitenplaats, landhuis, een grote boerderij, kerk of kasteel op voorkomt.

Klik hier voor meer informatie

Aangelegde tuinen die bedoeld waren voor de teelt en bewaring van groenten en fruit voor jaarrond gebruik,

Plantenkas of serre, oorspronkelijk een langwerpig ondiep gebouw voor het onderbrengen van oranjebomen, algemeen broeikas voor tropische gewassen.

Bossen met het produceren van hout als voornaamste doel.

Fruitmuur van een halve steen dik op doorgaande golvende of slingerende plattegrond, bestaande uit regelmatig elkaar afwisselende cirkelsegmenten. De golvende vorm geeft stevigheid aan de dunne muur en vormt aan de zuidzijde beschutte warme plaatsen, waar kwetsbare lei- en klimgewassen kunnen groeien.

Tuinhuis waar men thee en andere dranken nuttig, vooral op buitenplaatsen in de omliggend thuin (veelal aan het water) gesitueerd.