Over ons

Buitenplaatsen in Beeld is een programma dat de verhalen van de Buitenplaatsen Noord-Holland kenbaar wil maken. Dit programma wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met veel enthousiaste partners in het veld. 

Waarom Buitenplaatsen in Beeld

Buitenplaats Akerendam

In de Provincie Noord-Holland zijn op dit moment nog een kleine 60 buitenplaatsen te vinden. Dit waren er ooit veel meer. De buitenplaatsen zijn tot verbeelding sprekende woonplekken in een groene omgeving nabij steden. Parels die zich kenmerken door kleurrijke verhalen over bewoners en hun ‘zomerse’ leven aldaar. Het zijn juist deze elementen die we met het programma Buitenplaatsen in Beeld zichtbaar willen maken. Dit doen we door met diverse partners te werken aan een gevarieerd publieksprogramma. Maar ook door inhoudelijke samenwerking tussen partners te stimuleren en nieuwe partijen te enthousiasmeren. Het programma bestaat uit een publieks- en een netwerkprogrammering.

Landhuis met bijgebouwen, tuin en park, dat is gesticht om voor kortere of langere tijd op het platteland te vertoeven. De stichting had tot doel te dienen als statussymbool.

Klik hier voor meer informatie

Een Engelse tuin is een landschapstuin, die in de mode kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw. Het concept leunt op de voorstelling van romantische, parkachtige landschappen met verrassende doorkijkjes. In de praktijk wordt dit doorgaans gestalte gegeven door de aanleg van grasvelden, liefst op heuvelachtig terrein, omgeven door en afgewisseld met boomgroepen.

Een Franse tuin (Jardin à la Française) of baroktuin is een formele tuin die is aangelegd in een Franse stijl, naar model van de Italiaanse renaissance-tuin.

Klik hier voor meer informatie

Vanouds'buitenplaats', perceel, vaak gebruikt voor riddermatig goed, buitenhuis.

Gemetselde kelder, afgesloten door een bakstenen gewelf en overdekt met een dikke laag aarde, zodat een heuvel ontstond. In de ijskelder werden op buitenplaatsen stukken natuurijs opgeslagen die 's winters uit vijvers waren gehakt en 's zomers voor koeling werden gebruikt.

Bijgebouw van buitenplaats of groot stadshuis, waarin koetsen en paarden werden ondergebracht. Vaak woonde er ook personeel in.

Een landgoed is een gebied van meerdere hectares, met landerijen en tuinen en waar een buitenplaats, landhuis, een grote boerderij, kerk of kasteel op voorkomt.

Klik hier voor meer informatie

Aangelegde tuinen die bedoeld waren voor de teelt en bewaring van groenten en fruit voor jaarrond gebruik,

Plantenkas of serre, oorspronkelijk een langwerpig ondiep gebouw voor het onderbrengen van oranjebomen, algemeen broeikas voor tropische gewassen.

Bossen met het produceren van hout als voornaamste doel.

Fruitmuur van een halve steen dik op doorgaande golvende of slingerende plattegrond, bestaande uit regelmatig elkaar afwisselende cirkelsegmenten. De golvende vorm geeft stevigheid aan de dunne muur en vormt aan de zuidzijde beschutte warme plaatsen, waar kwetsbare lei- en klimgewassen kunnen groeien.

Tuinhuis waar men thee en andere dranken nuttig, vooral op buitenplaatsen in de omliggend thuin (veelal aan het water) gesitueerd.