Over ons

Buitenplaatsen in Beeld is een programma dat de verhalen van de Buitenplaatsen Noord-Holland kenbaar wil maken. Dit programma wordt uitgevoerd door Jennemie Stoelhorst in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met veel enthousiaste partners in het veld. 

Waarom Buitenplaatsen in Beeld

Buitenplaats Akerendam

In de Provincie Noord-Holland zijn op dit moment nog een kleine 60 buitenplaatsen te vinden. Dit waren er ooit veel meer. De buitenplaatsen zijn tot verbeelding sprekende woonplekken in een groene omgeving nabij steden. Parels die zich kenmerken door kleurrijke verhalen over bewoners en hun ‘zomerse’ leven aldaar. Het zijn juist deze elementen die we met het programma Buitenplaatsen in Beeld zichtbaar willen maken. Dit doen we door met diverse partners te werken aan een gevarieerd publieksprogramma. Maar ook door inhoudelijke samenwerking tussen partners te stimuleren en nieuwe partijen te enthousiasmeren. Het programma bestaat uit een publieks- en een netwerkprogrammering.