Huisstijlhandleiding

Het programma Buitenplaatsen in Beeld streeft ernaar om de samenhang tussen de buitenplaatsen en hun geschiedenis in de provincie over het voetlicht te brengen bij het publiek. Het is van belang om in de communicatie over buitenplaatsen een eenduidig en herkenbaar beeld over te brengen. Daarom is een huisstijlhandleiding ontwikkeld. Deze handleiding is bedoeld voor bij het programma betrokken partners, zoals eigenaren/beheerders, ondernemers, cultuurhistorische en toeristische organisaties en gemeenten. Het consequent toepassen van de huisstijl is van wezenlijk belang voor de herkenbaarheid en naamsbekendheid van het programma. Tevens versterkt dit het imago en zorgt het voor een sterk en consistent beeld.
In de handleiding zijn de belangrijkste huisstijlelementen opgenomen zoals typografie, kleur, webstijl, stramienen en dergelijke. Daarnaast wordt een aantal mogelijke uitwerkingen gepresenteerd.